2013 онд Сувилахуйн сургууль хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийг байгуулан үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. 2016 оны 12 сарын 07-ны өдрийн Засгийн газрын хуралдаанаар “Орлоготой оюутан” үндэсний хөтөлбөр батлагдсан. Энэхүү төслийн хүрээнд 2018 онд АШУҮИС-ийн төв байранд Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв байгуулагдан Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийг газартай хамтран үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа.

Оюутны албаны харьяа “Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв”-д хичээлийн бус цагаараа хөдөлмөр эрхлэх хүсэл, сонирхолтой суралцагч та бүхэн бүртгүүлж, мэдээлэл зөвлөгөө авах боломжтой.

Зорилго:

АШУҮИС-ийн оюутнуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, улмаар хөдөлмөрийн зах зээл дэх нэр хүнд өсгөх.

Зорилт:

Оюутны карьер төлөвлөлт хийхэд дэм туслалцаа үзүүлэх

Оюутнуудыг хөдөлмөрийн зах зээлд бэлдэх

Үйл ажиллагаа:

 1. Сургалт, арга хэмжээ зохион байгуулах,

 2. Оюутнуудад зөвлөгөө өгөх

 3. Ажил олгогчидтой байнга хамтран ажиллах

 4. Оюутныг эрүүл, аюулгүй орчинд ажлын байранд зуучлан ажиллуулах

“Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв”-д бүртгүүлэхийн давуу тал:

 • АШУҮИС дах ажлын байрны саналыг цаг алдалгүй хүлээн авах
 • Мэргэжлийн болон бусад аж ахуйн нэгж, байгууллагад чөлөөт цагаараа ажил эрхэлж, дадлага туршлага хуримтлуулах
 • Ажлын чиг баримжаа олгох сургалт, зөвлөгөө, мэдээлэл авах
 • Төгсөлтийн дараах ажил хайх хугацааг багасгах
 • Цалин хөлсийг тухай бүр авч, орлоготой болох
 • Батлагдсан журам, зааврын хүрээнд аюулгүй ажлын байранд зуучлах
 • Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв, Цагийн ажлын бирж гэх мэт байгууллагын мэдээллийг авах