1. АНУ-ын Мичиган мужийн их сургуулийн Даяаршлын эрүүл мэндийн институттэй   НЭМХ-ийн ЭМБМСТ-тэй хамтын гэрээ байгуулсан

  2. “Эрүүл мэндийн бодлогыг боловсруулах чадавхи, дэд бүтэц–хүн амын эрүүл мэндийн үзүүлэлтүүдийн мэдээллийн системийг бэхжүүлэх CATINCA” төсөл, ХБНГУ-ын Боловсролын Яам, Роберт Кохын хүрээлэн, 2022-2024 он.

  3. АНУ-ын GEOHealth байгуулах төсөл “Монгол дахь орчин ба хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн төв”-ийг байгуулах U01 ба U2R хамтарсан төсөл 

  4. Канад улсын Саймон Фрейзерийн Их сургууль UGAAR-3 судалгааг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхээр санхүүгийн гэрээнд 2 тал 2022 оны 10 сард гарын үсэг зурсан. 

  5. 4 улс, 6 байгууллагын 10 гаруй хүндэт багш, профессоруудтай хамтран  ажиллаж байна