Нийгмийн эрүүл мэндийн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

Эрдмийн зөвлөл

Зөвлөлийн дарга: Б.Дамдиндорж, АУ-ны доктор, профессор

Орлогч дарга: Д.Даваалхам, АУ-ны доктор, профессор

Нарийн бичгийн дарга: Ю.Гантөгс, НЭМ-ийн доктор, дэд профессор

Зөвлөлийн гишүүд:

 1. Б.Бурмаажав, Академич, АШУ-ны доктор, профессор

 2. Л.Мөнх-Эрдэнэ, АУ-ны доктор, профессор

 3. М.Сугармаа, АУ-ны доктор, дэд профессор

 4. Б.Буяндэлгэр, Философийн ухааны доктор, дэд профессор 

 5. Ч.Баттогтох, АУ-ны доктор, дэд профессор

 6. Д.Гантуяа, АУ-ны доктор, дэд профессор

 7. Ө.Оюунчимэг, АУ-ны доктор, дэд профессор

 

Нийгмийн эрүүл мэндийн сургуулийн эрдмийн зөвлөл 

 

Зөвлөлийн дарга: Д.Даваалхам, АУ-ны доктор, профессор

Орлогч дарга: М.Сугармаа, АУ-ны доктор, дэд профессор

Нарийн бичгийн дарга: Ю.Гантөгс, НЭМУ-ний доктор, дэд профессор

Зөвлөлийн гишүүд:

 1. Д.Амарсайхан, АУ-ны доктор, профессор

 2. П.Цэдэн, АУ-ны доктор, профессор

 3. Л.Мөнх-Эрдэнэ, АУ-ны доктор, профессор

 4. Д.Гантуяа, АУ-ны доктор, дэд профессор

 5. Л.Хоролсүрэн, ТБУ-ны доктор, дэд профессор

 6. Д.Оюунбилэг, АУ-ны доктор, дэд профессор

 7. С.Хандмаа, НА-ын доктор, дэд профессор

 8. С.Мягмарчулуун, АУ-ны доктор, дэд профессор