Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг  өргөжүүлэх 11 ажил хийгдсэн

 1. Нидерланд улсын Маастрихтын Их Сургуулийн Эрүүл Мэнд, Анагаахын Шинжлэх Ухааны сургууль

 2.  Саймон Фрейзерийн Их сургуультай хамтын ажиллагааг өргөжүүлж,   UGAARIII төслийн хүрээнд гэрээ

 3.  Япон Улсын Токиогийн Их Сургуулийн Олон Улсын Эрүүл Мэндийн Сургууль

 4. Тайланд улсын Чулабхорны их сургууль болон Канад улсын Саймон Фрайзерын их сургуулиудтай хамтын ажиллагааны санамж

 5. АНУ-ын Монтанагын их сургуультай хамтарсан эпигенетикийн судалгааг эхлүүлсэн.

 6. БНСУ-ын Сөүлийн үндэсний их сургуультай хамтарсан дотоод орчны агаарын бохирдлын судалгааг эхлүүлсэн.

 7. Макс Бланкын шинжлэх ухааны институттай хамтарсан Монголын сүү цагаан идээний микробиомын ген-соёл-микробиом-д микробиомын гүйцэтгэх үүргийг үнэлэх төсөл

 8. АНУ-ын Fullbright Specialist хөтөлбөрт зочин багш урих санал

 9. БНСУ-ын Сөүлийн их сургуультай хамтарсан төгсөлтийн дараах сургалтын болон лаборатори хөгжүүлэх төсөл хийх гэрээ

 10. Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Сургууль  нь ASPHER Европын нийгмийн эрүүл мэндийн сургуулиудын  холбооны гишүүн

 11. Финляндын Тамперегийн их сургуультай хамтран хэрэгжүүлж байгаа төслийн хүрээнд эрүүл мэндийн бодлого, удирдлагаар суралцаж байгаа 2 магистрантыг 4 сарын хугацаатайгаар суралцуулсан. 2020.3-6 сар

3 гадны их сургуультай хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурсан